SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se zásadami zpracování mých osobních údajů Albion Cars s.r.o., se sídlem K Chotobuzi 333, 25101 Čestlice, IČO: 04168313, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městském soudem v Praze oddíl C, vložka 243078 a jeho pobočka Albion Cars s.r.o. se sídlem Heršpická 788/9, 639 00 Brno-Štýřice, (dále jen „Správce") v rozsahu „Zásad o ochraně osobních údajů“, které mi byly předloženy (dále jen „Zásady“). Aktuální znění Zásad je k dispozici na webových stránkách  Správce https://www.albioncars.cz.

Členy skupiny Jaguar & Land Rover (dále jen „JLR“) se rozumí společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH se sídlem Fasaneriestrasse 35, A-5020 Salzburg, Rakousko, identifikační číslo společnosti 84604v a společnost Jaguar Land Rover Limited, se sídlem Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, identifikační číslo 1672070, založená a zapsaná v Anglii a Walesu u úřadu zmocněnce pro informace Spojeného království ZA020510 (dále jen „Skupina JLR“).

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka uděluji souhlas se zpracováním Správci a dalším subjektům uvedeným v souhlasu.

I.    SOUHLAS PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

1.    Udělením souhlasu potvrzuji, že souhlasím s tím, aby Správce, jakož i členové Skupiny JLR ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávali mé osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu:
•    jméno a příjmení,
•    adresa,
•    rok narození,
•    E-mailová adresa,
•    telefonní číslo,
•    informace o využití produktů a služeb Správce.

K zajištění právních povinností vyplývajících z uzavřených smluv s Vámi dále Správci uchovávají tyto osobní údaje:
•    servisní historie,
•    údaje obsažené v účetních a daňových dokladech, které Vám byly vystaveny.

2.    Osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, E-mailová adresa, telefonní číslo a informace o využití produktů a služeb Správců, je možné zpracovat na základě mého uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat pro marketingové účely (dále jen „Marketingové účely“), jimiž se rozumí:

•    nabízení produktů a služeb značek Jaguar a Land Rover,
•    evidence v databázi zákazníků Správce a členů Skupiny JLR za účelem propagace produktů a služeb Správce,
•    zasílání obchodních sdělení (například newslettery, pozvánky na společenské akce apod.),
•    průzkum trhu.

Uvedené a specifikované marketingové produkty mi prosím zasílejte prostřednictvím:
E-mailu     ANO
SMS zprávy    ANO
telefonu    ANO
dopisu    NE

Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu 5 let, nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nabídky produktů a služeb.
☐    Souhlasím, aby Správce a členové Skupiny JLR zpracovávali mé osobní údaje pro Marketingové účely.

II.    SOUHLAS PRO ÚČELY ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI

1.    Udělením souhlasu potvrzuji, že souhlasím s tím, aby Správce, jakož i členové Skupiny JLR ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávali mé osobní údaje pro účely zjištění spokojenosti s poskytnutou službou v rozsahu:

•    jméno a příjmení,
•    adresa,
•    rok narození,
•    E-mailová adresa,
•    telefonní číslo
•    informace o využití produktů a služeb Správce.

2.    Osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, E-mailová adresa, telefonní číslo a informace o využití produktů a služeb Správců, je možné zpracovat na základě mého uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat pro účely zjištění spokojenosti s poskytnutou službou, jimiž se rozumí (dále jen „Účely zjištění spokojenosti“):

•    zjišťování spokojenosti zákazníků,
Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu 5 let, nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nabídky produktů a služeb.
☐    Souhlasím, aby Správce a členové Skupiny JLR mne telefonicky kontaktovali za účelem zjištění spokojenosti s poskytnutou službou u členů Skupiny JLR.

III.    INFORMACE VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ

1.    Beru na vědomí, že:

a)    podle Nařízení mám právo:

•    vzít souhlas kdykoliv zpět,
•    požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává a žádat si kopii těchto údajů,
•    vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
•    požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
•    na přenositelnost údajů,
•    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

b)    bližší informace ke zpracování mnou poskytnutých osobních údajů a mých právech s tím souvisejících jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Albion Cars https://www.albioncars.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju.

2.    Souhlas mohu v souladu s částí III, bodem 1, písm. a) vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Správců nebo Skupiny JLR uvedené v úvodu tohto Souhlasu, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v části III, bodu 1, písm.b).

Odvolání souhlasu má za následek, že osobní údaje již nebudou Správcem nebo Skupinou JLR zpracovávány pro daný účel, ale nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu. Nicméně i nadále bude Správce nebo Skupina JLR zpracovávat některé mé osobní údaje v souladu se zákonem tak, jak je blíže uvedeno v Zásadách. Poskytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vliv na udělení a trvání jiného souhlasu ani na poskytnutí jiných služeb Správce.
Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Pro ověření Vaší totožnosti a zajištění ochrany Vašich osobních údajů Vám zašleme na uvedené telefonní číslo SMS zprávu s žádostí o autorizaci Vámi zaslaného souhlasu.

Odesláním žádosti potvrzujete, že jste výše zmíněná fyzická osoba.

Tato webová stránka používá cookies

Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na
Podmínky pro používání internetových stránek.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.