JAGUAR CARE

3 ROKY JÍZDY BEZ STAROSTÍ

PRO VAŠI JÍZDU BEZ STAROSTÍ

Pro aktuální modelovou paletu nových vozidel přináší program Jaguar Care záruku po dobu tří let od první registrace nebo do najetí 100 000 km plus 3 roky servisních prohlídek.

Postaráme se o všechno. Nejvyšší kvalita a preciznost v každém detailu zůstávají naším cílem i poté, co vaše vozidlo opustilo výrobní závod. Program Jaguar Care přináší pro aktuální modelovou paletu nových vozidel vysoce atraktivní balíček služeb, s nímž jste na cestách bez starostí: záruku po dobu tří let od první registrace/předání vozidla prvnímu držiteli nebo do najetí 100 000 km (podle toho, která z okolností nastane dříve) plus 3 roky servisních prohlídek – bez dodatečných nákladů. Jaguar Care zahrnuje také tříletou záruku včetně asistenční služby.

TŘÍLETÝ SERVIS

Díky pravidelným servisním prohlídkám, realizovaným odborně školenými techniky značky Jaguar, bude váš vůz vždy v nejlepším technickém stavu. To vám zajistí optimální provozní vlastnosti i maximální výši zůstatkové hodnoty vašeho vozu Jaguar. Důležitá je i skutečnost, že všechny servisní úkony jsou realizovány s využitím speciálních diagnostických přístrojů a při výměně dílů jsou používány výhradně originální díly Jaguar s dvouletou zárukou.

Servisní plán Jaguar Care kryje náklady na díly, práci a provozní kapaliny u následujících servisních položek: výměna motorového oleje, brzdová kapalina (pouze v druhém roce servisního plánu), olejový filtr, vzduchový filtr, palivový filtr, filtr pachů a částic, kapalina do ostřikovače, AdBlue a kontrola technického stavu vozidla.

Bezstarostnou mobilitu si můžete užívat i za hranicemi, protože Jaguar Care platí v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Kypr (jižní), Kypr (severní), Irsko, Island, Itálie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie.

TŘÍLETÁ ZÁRUKA

S rozsáhlou nabídkou výkonů naší záruky po dobu tří let* si svoje jízdy budete užívat bez starostí. Naše přesvědčení o kvalitě vozidel značky Jaguar je tak pevné, že jsme schopni poskytovat na ně tříletou záruku* od první registrace nebo do najetí 100 000 km. Víc než většina prémiových značek.

Poskytuje vám ochranu, kterou od společnosti Jaguar očekáváte. Rozsáhlý paket záručního plnění garantuje péči o zákazníka a jeho podporu na vysoké úrovni.

ZÁRUKA NA NOVÝ VŮZ – TŘI ROKY JISTOTY

Každý nový vůz značky Jaguar je chráněn tříletou zárukou, která začíná běžet dnem předání vozu prvnímu majiteli. V případě, že bude některý z originálních dílů Jaguar v průběhu záruční doby kvůli výrobní vadě nutné opravit nebo vyměnit, pak tyto práce provede kterýkoliv ze smluvních partnerů Jaguar zdarma, a to s použitím originálních dílů Jaguar, bez ohledu na případnou změnu majitele.* Mějte prosím na vědomí, že na pneumatiky poskytuje záruku jejich výrobce. Při uplatnění záručních nároků vás prodejce Jaguar plně podpoří.

* Platí obchodní podmínky. Další informace vám rád poskytne váš prodejce vozů Jaguar.

ZÁRUKA NA DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kromě záruky na vozidlo, která se vztahuje na veškeré dodané díly zakoupené v rámci originálního příslušenství společně s automobilem, poskytuje Jaguar rovněž záruku na originální díly a příslušenství značky Jaguar, které si zakoupíte u smluvního partnera, prodejce nebo dodavatele náhradních dílů Jaguar.

PŘÍSLUŠENSTVÍ INSTALOVANÉ DO NOVÉHO VOZU

Na originální příslušenství Jaguar, instalované během jednoho měsíce resp. 1 500 km po první servisní prohlídce vozu (podle toho, co nastane dříve) u některého ze smluvních servisních partnerů Jaguar, se vztahují stejné záruční podmínky a termíny, jako jsou poskytované v rámci záruky na vůz.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE NA DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

V případě, že bude nutno některý originální díl nebo příslušenství Jaguar vzhledem k vadě materiálu nebo výrobní vadě opravit nebo vyměnit, pak tato práce budou provedeny smluvním partnerem značky Jaguar zdarma.

Mějte prosím na vědomí, že veškeré originální díly a příslušenství značky Jaguar jsou speciálně konstruované tak, aby po jejich instalaci každý vůz Jaguar splňoval nadále požadavky na bezpečnost a spolehlivost stanovené značkou Jaguar. Z toho důvodu doporučujeme používat pro váš vůz pouze originál díly a příslušenství značky Jaguar. Myslete prosím na to, že neoriginální díly a příslušenství nejsou firmou Jaguar testované a homologované, a že společnost Jaguar není schopna posoudit jejich vhodnost a bezpečnost. Na veškeré škody, způsobené použitím neoriginálních dílů a příslušenství, není možné uplatnit záruku.

ZÁRUKA PROTI POŠKOZENÍ LAKU A KOROZI

Ochranu před poškozením nebo vadami na zevnějšku vašeho vozu vám zajistí následující záruky: Záruka na lak a Záruka proti korozi.

ZÁRUKA NA LAK

Objeví-li se na laku vašeho vozu značky Jaguar nedokonalosti způsobené vadou materiálu nebo chybným zpracováním, provede smluvní servisní dílna Jaguar požadované opravy bezplatně. Tato záruka je platná ode dne zakoupení vozu po dobu tří let, bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

ZÁRUKA PROTI KOROZI

V případě, že karoserie vašeho vozu značky Jaguar na některém místě prorezaví, provede smluvní servisní dílna Jaguar opravu nebo výměnu příslušného dílu zcela zdarma a bez ohledu na případnou změnu majitele vozu. Záruka platí po dobu šesti let, přičemž nezáleží na počtu ujetých kilometrů. Rozsah této záruky: „karoserie“ znamená plechové díly včetně dveří, kapoty motoru, víka zavazadlového prostoru, motorový a zavazadlový prostor, blatníky, boční prahy, nástupní prahy, střecha, podlaha, prvky rámu a šasi. Výjimku tvoří nástavbové prvky jako leštěné ozdobné lišty, nárazníky, clony, závěsy a kola.

ZÁRUKA PROTI KOROZI A NA OPRAVY PO NEHODĚ

V případě nutnosti provedení opravy karoserie vašeho vozu v důsledku nehody budou použity pouze homologované náhradní díly, materiály a technologie. Tím jsou i opravená místa krytá po celou následnou dobu zárukou proti korozi.

FIRST CLASS POZÁRUČNÍ GARANCE

Doplňková ochrana, lepší poměr cena-výkon, komplexní ochrana po uplynutí záruky výrobce. Zeptejte se svého prodejce Jaguar na First Class pozáruční garanci. Jedná se o vynikající investici do vašeho vozu. Záruka poskytuje komplexní ochranu zahrnující know-how a originální náhradní díly Jaguar i pro případy ve vzdálené budoucnosti. Využitelnost garance a rozsah plnění se mohou v jednotlivých zemích odlišovat. Další podrobnosti se dozvíte u svého partnera značky Jaguar.

OCHRANA PŘED MECHANICKÝMI A ELEKTRICKÝMI VADAMI

Startérem počínaje, drahými komponenty konče (např. spojkou, klimatizací, převodovkou), Premium Plus záruka od společnosti Jaguar poskytuje komplexní ochranu a podrobné know-how: veškeré opravy provádí společností Jaguar vyškolení technici za použití originálních dílů. Na všechny náhradní díly se vztahuje záruka výrobce.